Waarmee kan ik u helpen?

Voor erflaters

U bent op een bepaalde leeftijd en hebt niemand in uw directe omgeving aan wie u de afwikkeling van uw erfenis kunt overlaten. Of ook kunt u er voor kiezen om een onafhankelijke buitenstaander uw erfenis te laten afwikkelen, om zo problemen tussen de erfgenamen te voorkomen. U kunt dan in uw testament een executeur testamentair aanwijzen.

Voor erfgenamen

U bent erfgenaam, maar u wilt de nalatenschap niet zelf afwikkelen (geen tijd, te ingewikkeld, ter voorkoming van onenigheid tussen de erfgenamen). U kunt er dan voor kiezen om iemand anders aan te wijzen. De erfgenamen kunnen dan een vereffenaar aanwijzen