Veel gestelde vragen

Wat is een executeur testamentair?

De executeur is de persoon die de erflater heeft aangewezen in zijn testament om de nalatenschap af te wikkelen.

Wat is een vereffenaar?

Een vereffenaar is iemand die na het overlijden door de erfgenamen, of door de rechtbank wordt aangesteld om de nalatenschap af te wikkelen.

Wat als er geen testament is?

Dan zoekt de notaris uit wie de erfgenamen zijn.

Ik ben erfgenaam, wat moet ik doen?

Als u erfgenaam bent, dan gaat u naar een notaris om een verklaring van erfrecht op te laten stellen. Uit deze verklaring blijkt wie de erfgenamen zijn. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen de nalatenschap (laten) afwikkelen.

Is een erfgenaam verplicht de erfenis te aanvaarden?

Nee, een erfgenaam kan de erfenis ook verwerpen. Zo kan een erfgenaam de erfenis verwerpen, omdat hij deze doorgeeft aan zijn kinderen, of omdat er meer schulden (lasten) zijn dan bezittingen (baten). Voor iemand een erfenis aanvaardt, is het verstandig om uit te zoeken of er wel voldoende baten zijn.

Wat betekent het om een erfenis te aanvaarden?

Een erfgenaam erft niet alleen de bezittingen van de overledene, maar ook zijn schulden. Als de schulden hoger zijn dan de bezittingen en de erfgenaam heeft de erfenis zonder voorbehoud aanvaard, dan moet de erfgenaam met zijn eigen geld (zijn privévermogen) de schulden van de overledene afbetalen.

Wat is beneficiaire aanvaarding van een erfenis?

Als de erfgenaam denkt dat de overledene meer schulden dan bezittingen had, is het verstandig om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dat betekent dat er eerst een overzicht wordt gemaakt van de schulden en bezittingen van de overledene (een boedelbeschrijving). Als er toch meer schulden dan bezittingen zijn, kan de erfgenaam de erfenis verwerpen, zonder dat hij financieel aansprakelijk is voor de schulden van de overledene. In de tussentijd mag de erfgenaam niets doen waaruit blijkt hij de erfenis heeft aanvaard.