Johannes Homan

De erflater en erfgenamen staan centraal bij de afwikkeling van de erfenis. Daarom vind ik het belangrijk om erfgenamen goed te informeren over mijn werkzaamheden. Ook zorg ik voor een heldere verslaglegging.

Ik heb een jarenlange ervaring als juridisch adviseur bij verschillende overheden (ministeries/provincies/gemeentes) en in het bedrijfsleven. Ik weet wat het is om met ingewikkelde vraagstukken aan de slag te gaan. In 2009 ben ik gestart als vereffenaar om diverse (gecompliceerde) erfenissen af te wikkelen. Ook hier probeer ik ingewikkelde vraagstukken terug te brengen tot de kern en dan met praktische oplossingen daarvoor te komen.